Gardner Denver rješenja za transport

 

Kamionski kompresori, kompresori za cisterne, kamionske vakum pumpe…

Kompresori, vakum pumpe, puhala… za ispuhivnje, prijenos ili istovar različitih materijala, rasutih tereta, tekućina i sl.

Gardner Denver Transport nudi rješenja za ispuhivanje, prijenos i istovar rasutih tereta, tekućina i različitih materijala.

Primjena Gardner Denver rješenja za transport
 • Istovar rasutih tereta (puderi, granule, veće pravilne i nepravilne čestice
 • Prijenos tekućina
 • Prijenos tekućeg plina
 • Pogonski slopovi, mjenjači, pogon kardana
 • Zrakom pokretana rješenja (otvaranje vrata i sl.)
 • Hidraulika i kontrole
 • Spremnici
Gardner Denver rješenja za transport:
 • Kompresori (vijčani, rotacioni, kandžasti)
 • Puhala (vijčana, pužna)
 • Vakum pumpe (hlađene zrakom, hlađene vodom, tekući prsten, pužne)
 • Pumpe za tekućine (rotacione, zupčaste, lamelne)
 • Hidraulična oprema (uljni hladnjaci)
 • Opcije
 • Sistemi (CEP)